poleHead
poleHead

Jaunumi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2020./2021.m.g. SKOLAS ABSOLVENTU IZLAIDUMS

    2020./2021.mācību gadā Alūksnes Mākslas skolu absolvēja un skolas beigšanas apliecības saņēma Ulrika Alksne, Evelīna Černomirdina, Marta Aire, Evelīna Denīze Smolovina un Linda Zelča. Neskatoties uz mācību procesa norisi attālināti un mācību darbu veikšanu daļēji patstāvīgi, absolventes veiksmīgi apguva mācību programmu un realizēja savus radošos skolas nobeiguma darbus, kuru vienojošā tematika bija “Laiks”, kas atspoguļojās darbu saturā, izvēlētajā materiālā un darbu nosaukumos. Ulrika Alksne gleznoja uz audekla akrila tehnikā. Darba nosaukums “Laika ilūzija”, formāts 80X100. Evelīna Černomirdina veidoja tekstilkompozīciju “Zobrati”, formāts 100X100 cm. Marta Aire gleznoja uz audekla jauktā tehnikā (akvarelis, akrils). Darba nosaukums “Mūžīgs mirklis”, diptihs, formāts 2x100X70 cm. Evelīna Denīze Smolovina veidoja dekoratīvu reljefa kompozīciju cilnī “Dzīvības saknes”. Formāts 118X56 cm. Linda Zelča gleznoja akrila tehnikā uz audekla 100x70 “Gadalaikus”, pielietojot kolāžas no Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijām.

     Paldies jaunietēm par izrādīto uzņēmību, pacietību un patiesu ieinteresētību savu radošo darbu tapšanā un sasniegtajiem rezultātiem!

 

 

 

Vairāk
Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu dalība un panākumi KONKURSOS attālinātā mācību procesa laikā.

      Alūksnes Mākslas skolas audzēkņi arī attālinātā mācību procesa laikā piedalās dažādos konkursos. Sakarā ar ārkārtas stāvokļa ieviešanu, konkursu norises un izvērtēšanas laiki mainījās un tika pārcelti, tāpēc daudzu konkursu rezultāti pienāca pēc vairāku mēnešu gaidīšanas, skolotāji vadīja konsultācijas dažādās saziņas vietnēs un iespēju robežās individuāli klātienē.


Skolas profesionālās ievirzes programmas un interešu izglītības programmas audzēkņi šajā mācību gadā saņēma apbalvojumus ( arī par 2020. gada 1. pusgada konkursiem)

Mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai veltītais skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss “Pa-smejies!


https://www.olaine.lv/lv/jaunumi/nosledzies-makslinieka-un-karikaturista-edgara-ozolina-pieminai-veltitais-skolenu-karikaturu-zimesanas-konkurss-pa-smejies#gsc.tab=0


1.-4.klašu grupā Galvenā Godalga - Vintrai Griškai (sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
5.-7. kl. grupā Galvenā Godalga - Rihardam Ozoliņam (sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
8.-9. klašu grupā Atzinība - Annai Madarai Pimanovai (sk.Rita Balane, interešu izglītības programma)


Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētais III Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot :


http://www.jnmms.lv/konkurss/


1.vieta vecuma grupā 7-9 gadi grafikā Elzai Jaunzemai ( sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
1.vieta vecuma grupā 10-12 gadi datorgarfikā Kristīnei Lācei ( sk. Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
3.vieta vecuma grupā 13-15 gadi datorgrafikā Natālijai Repšai ( sk. Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
Atzinība vecuma grupā 10-12 gadi datorgarfikā Kristoferam Viškeram (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
3. vieta vecuma grupā 13-15 gadi gleznošana Madarai Ločmelei (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
3. vieta vecuma grupā 10-12 gadi gleznošana Angelīnai Grenkovai (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
“Laflora” simpātiju balva vecuma grupā 7-9 gadi grafika Valērijai Vihrovai ( sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)


Lielupes novada un Salgales Mūzikas un mākslas skolas 4. Starptautiskajā gleznošanas konkurss "Vilnis Lielupē"


Konkursa tēma -Mazā pasaule lielajā pasaulē. Ierosmei konkursa dalībnieki tika aicināti iepazīt citātu no Edvarta Virzas poēmas „Straumēni”.


3. vieta vecuma grupā 10-12 gadi Jāņa Čakstes mājas specbalva Santai Bērziņai ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
Pateicība Rihardam Jauniņam par piedalīšanos ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)

Noslēguma video https://www.youtube.com/watch?v=zcjgQM2ILX4


Darbu kopkatalogs https://ozolnieki.lv/files/pages/66/8289/brosura-vilnis-lielupee-2020-web-1-1_IPG.pdf


Vizuālās mākslas konkurss Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem 100


2. vieta vecuma grupā 11-13 gadi Rihardam Jauniņam “Klusā daba” ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
Pateicība Agitai Kreicei par radošu darbu ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)


J. Soikāna Ludzas Mākslas skolas dizaina konkurss “Ontona Kūkoja portfeļs”


GRAND PRIX un 1. vieta vecuma grupā 11-14 gadi Elzai Jaunzemai ( sk.Rita Balane, interešu izglītības programma),


3. vieta vecuma grupā 11-14 gadi Elizabetei Timofejevai ( sk.Rita Balane, interešu izglītības programma).


https://www.ludza.lv/jaunumi/zinami-j-soikana-ludzas-makslas-skolas-organizeta-konkursa-ontona-kukoja-portfels-rezultati/


Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas rīkotais animācijas konkurss „Gaismas parole.”


https://www.youtube.com/watch?v=r-n0LR0gSKc&t=11s

2.vieta Madarai Ločmelei (sk.Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
3.vieta Kristeram Markam Kauliņam (sk.Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)Gaujienas mūzikas un mākslas skola organizētais vizuālās mākslas konkurss -klausoties Jāzepa Vītola simfonisko poēmu „Līgo” un gleznojot stilizētu pļavas ziedu kompozīciju


http://www.vitoleni.lv/?page_id=6821


2.vieta Ērikai Solvjovai (sk.Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
Atzinība Stefānijai Svarai (sk.Lilija Kukle, profesionālās ievirzes programma)


Skolēnu zīmējumu konkurss “Sibīrijas bērni1941/1949”


https://sibirijasberni.lv/jaunumi/2021-gada-zimejumu-konkursa-rezultati/

dalībnieces Agita Kreice, Diāna Delpere, Evelīna Liepiņa un Santa Bērziņa saņēma pateicības par piedalīšanos. (sk.Lilija Kukle, profesionālās ievirzes programma)


 

Paldies skolotājām un audzēkņiem par uzņēmību !

 

Vairāk
INFORMĀCIJAI

Pamatojoties uz 29.03.2021. Metodiskās komisijas sanāksmes protokola Nr.2 lēmumu Nr.1, rīkojumu Nr. MASK/1-6/21/6 no 06.04.2021.,


TIEK NOTEIKTS 2020./2021.MG. II SEMESTRA NOBEIGUMA PLĀNOJUMS:


• 2.semestra attālinātā mācību procesa darbi 1.- 6. klasei ir jāiesniedz klašu audzinātājiem līdz 24.maijam.
• 2.semestra attālinātā mācību darbu skates 1.- 6. klasei notiek 25. un 26. maijā plkst.10.00.
• liecību izsniegšana 1.un 2. klasei notiek 31. maijā plkst.13.00.
• mācību prakse-plenērs 3.-6.klasei notiek no 1.-4.jūnijam. 3.klasei no plkst.9.00 – 12.00, 4.- 6.klasei no plkst.9.00 – 13.00.


/Gadījumā, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ nodarbības nevarēs notikt brīvā dabā, vasaras prakse var tikt pārcelta uz augusta mēnesi vai arī prakses uzdevumi var tikt uzdoti kā mājas darbi/.


• liecību izsniegšanu 3.-6. klasei 4.jūnijā plkst.13.30.


7.KLASES IZGLĪTOJAMIEM TIEK NOTEIKTS:


• Eksāmeni zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, mākslas valodas pamatos (4x40 min) 10., 12., 14., un 16.maijā no pulksten 16.00-19.00. Eksāmena darbus izglītojamie, kas paveikuši II semestrī uzdotos attālinātos darbus, eksāmenu attiecīgā priekšmetā var veikt ātrāk, vienojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem.


Eksāmeni tiks organizēti individuāli vienam izglītojamam vienā telpā, ievērojot epidemioloģiskos drošības apstākļus un vēdinot telpas ik pēc 40 min.


• Attālināto mājas darbu, skolas radošo nobeiguma darbu un prezentāciju iesniegšana līdz 24.maijam. 24.maijā no plkst.16.00 līdz 18.00.
• Nobeiguma darbu un nobeiguma darbu prezentāciju vērtēšana notiks attālināti 25.maijā plkst.16.00, gadījumā, ja klātienē tā nebūs iespējama epidemioloģisko apstākļu dēļ.
• Izlaiduma pasākums– 29.maijā plkst.14.00.


• izglītojamo uzņemšana 2021./2022. mācību gadam no 25. maija līdz 4.jūnijam un izglītojamajiem, kas vecāki par 8 gadiem, diagnosticējoīe pārbaudes darbi notiks 24. un 25.augustā plkst.10.00.


INFORMATĪVAIS tālrunis:
29177702
[email protected]


Vairāk
MŪSU ELPA - LATVIJAS UN PASAULES KULTŪRAS TELPĀ. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAI - 30

 

 

  •       2020.gada 15.oktobrī  18.00 Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, tika atklāta  Alūksnes Mākslas skolas absolventu un bijušo audzēkņu prezentāciju izstāde “MŪSU  ELPA - LATVIJAS UN PASAULES KULTŪRAS TELPĀ. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAI - 30”. Izstādes dalībnieki iepazīstina skatītājus ar savas radošās dzīves daudzveidīgajām šķautnēm -  profesionālo izaugsmi vizuālajās mākslās, dizainā, arhitektūrā, mākslas pedagoģijā, sabiedriskajās aktivitātēs, saviem hobijiem un vērtībām, stāsta par laiku, kas pavadīts Alūksnes Mākslas skolā. Prezentāciju ekspozīcija tiek papildināta ar atsevišķiem autoru radītiem tēlniecības, porcelāna un dizaina darbiem. Izstādē redzami 36 autoru atšķirīgi stāsti. Izstādes grafiskā dizaina autore - Līga Vēliņa. Izstāde būs apskatāma līdz š.g. 10.novembrim darba dienās no 8.00 līdz 17.00. Izstādes ekspozīcija turpmāk būs skatāma Alūksnes Mākslas skolas izstāžu zālē:

 

 

Vairāk
ATSĀKAM MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI

No š.g. 11.janvāra Alūksnes Mākslas skolā atsākam mācību procesu attālināti :

  • interešu izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" pirmklasniekiem, sākumskolas vecuma izglītojamiem, jauniešiem,
  •  1. līdz 7.klases izglītojamiem profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla".


Ar mācību uzdevumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" izglītojamos iepazīstinās klašu audzinātāji.

Ar mācību uzdevumiem interešu izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" izglītojamos iepazīstinās programmu skolotāji.


Ar nepieciešamajiem mācību materiāliem attālināto uzdevumu veikšanai izglītojamie tiks nodrošināti.


    Novēlam sekmīgu un radošu 2020./2021.mācību gada II semestri mūsu visu kopīgā izglītības darbā, īpaši pateicoties izglītojamo vecākiem par izpratni un līdzdarbošanos kopīgo mērķu un vēlamo rezultātu sasniegšanā!


Attēlā: Zīda gleznojums, Zane Krūmiņa 2009.g. Pedagogs Elita Salaka

Vairāk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alūksnes Mākslas skola- © 2023 Izstrāde: sia samTools; dizains: Līga Vēliņa