poleHead
poleHead

Jaunumi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Informācija 1.un 2. klašu izglītojamiem

Liecību izsniegšana Alūksnes Mākslas skolas

 

1. un 2. klašu izglītojamiem notiks

 

š.g. 31.maijā plkst.12.30

Vairāk
MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA NO 21.10.2021.

        Pamatojoties uz 20.10.2021. Ministru kabineta rīkojumā Nr.748 pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,

 

1. Alūksnes Mākslas skolā tiek pagarinātas rudens brīvdienas līdz š.g. 29.oktobrim profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmās “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”, “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā” un “Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem”.

 

2. Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”, “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā” un “Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem” apguve notiek attālināti no š.g. 1.novembra līdz 14.novembrim.

 

RĪKOJUMS Nr.MASK/1-6/21/14

Vairāk
MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA NO 11.10.2021.

Pamatojums - Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojums Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar termiņu no 2021. gada 11.oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.
Plašāk par profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības īstenošanu Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā :

https://www.lnkc.gov.lv/lv/media/17977/download

 

IEPAZĪTIES: Rīkojums  Nr.MASK/1-6/21/12 "Par mācību darba organizēšanu ārkārtas situācijā"

 

NO 11.10.2021. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ TIEK NOTEIKTA
ŠĀDA MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA :


Mācības klātienē notiek tikai tiem izglītojamajiem, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izglītības iestādes iekštelpās, t.sk. telpās, kur notiek mācību process, visas personas lieto sejas maskas! 
Pārējiem izglītojamajiem mācības notiek attālināti Zoom platformā, skolas stundu sarakstā norādītajā laikā.
Pirmsskolas interešu izglītības grupās nodarbības nenotiek.


• Klašu audzinātāji sniegs informāciju par mācību materiālu saņemšanas kārtību.

 

NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ LŪDZAM SAZINĀTIES AR KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM!

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ :

7- gadīgiem izglītojamiem skolotāja Elita Salaka- tālr.26119515
2.-6.klasēm skolotāja Ilze Sliņke – tālr.22465672
7.-12.klasēm skolotāja Rita Balane tālr.28698338
Pieaugušajiem skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084

 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ:

1.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084
2.klasei-skolotāja Lilija Kukle tālr.27730141
3.A,3.B klasēm-skolotāja Anda Plauma tālr.26323341
4.klasei-skolotāja Elita Salaka-tālrunis26119515
5.A,5.B.klasēm-skolotāja Ilze Egle tālr.29433077
6.klasei- skolotāja Rita Balane tālr.28698338
7.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084

Vairāk
Interešu izglītība "Vizuāli plastiskā māksla"

 ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ  2021./2022.mācību gadā VĒL VAR PIETEIKTIES šādās interešu izglītības programmās :

Vairāk
2020./2021.m.g. SKOLAS ABSOLVENTU IZLAIDUMS

    2020./2021.mācību gadā Alūksnes Mākslas skolu absolvēja un skolas beigšanas apliecības saņēma Ulrika Alksne, Evelīna Černomirdina, Marta Aire, Evelīna Denīze Smolovina un Linda Zelča. Neskatoties uz mācību procesa norisi attālināti un mācību darbu veikšanu daļēji patstāvīgi, absolventes veiksmīgi apguva mācību programmu un realizēja savus radošos skolas nobeiguma darbus, kuru vienojošā tematika bija “Laiks”, kas atspoguļojās darbu saturā, izvēlētajā materiālā un darbu nosaukumos. Ulrika Alksne gleznoja uz audekla akrila tehnikā. Darba nosaukums “Laika ilūzija”, formāts 80X100. Evelīna Černomirdina veidoja tekstilkompozīciju “Zobrati”, formāts 100X100 cm. Marta Aire gleznoja uz audekla jauktā tehnikā (akvarelis, akrils). Darba nosaukums “Mūžīgs mirklis”, diptihs, formāts 2x100X70 cm. Evelīna Denīze Smolovina veidoja dekoratīvu reljefa kompozīciju cilnī “Dzīvības saknes”. Formāts 118X56 cm. Linda Zelča gleznoja akrila tehnikā uz audekla 100x70 “Gadalaikus”, pielietojot kolāžas no Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijām.

     Paldies jaunietēm par izrādīto uzņēmību, pacietību un patiesu ieinteresētību savu radošo darbu tapšanā un sasniegtajiem rezultātiem!

 

 

 

Vairāk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Alūksnes Mākslas skola- © 2024 Izstrāde: sia samTools; dizains: Līga Vēliņa