poleHead
poleHead

Jaunumi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jauna radoša pieredze Biomuzikālajā ekskursijā Ziemeru muižā

        Š.g. 5.oktobra rītā grupa Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu un pedagogu devās uz Ziemeru muižu, lai piedalītos Biomuzikālā ekskursijā. Pasākums bija kupli apmeklēts. Bija ieradušies gan Ziemeru pamatskolas skolēni ar skolotājām, gan citi interesenti no Alūksnes un citiem novadiem. Dienas norises ievadīja muižas saimnieces Ditas Balčus un projektu vadītājas Egijas Silāres īss ievads muižas vēsturē un ekskursija pa muižas telpām. Pēc tam sekoja darbs 3 radošajās darbnīcās. Katrs dalībnieks saņēma darba burtnīcu “Ota dabā”, kurā bija mākslinieku Edmunda, Justīnes un Daces Lūču mākslas darbu reprodukcijas, kas parādīja mākslinieku iespējas attēlot dabu, tās norises ar dažādiem materiāliem un dažādās tehnikās.
         Mākslinieces Daces Lūces vadībā tapa Ziemeru muižas karte darba burtnīcās un palielinājumā uz audekla pie sienas. Dienas garumā katra grupa to papildināja, un dienas noslēgumā bija gatava krāsaina Ziemeru muižas karte ar apkārtnes objektu izvietojumu.
     Bioloģijas doktores Ilutas Dauškānes vadībā iepazinām retos ķērpjus muižas parkā, skaitījām koku gadskārtas un uzzinājām daudz vērtīgas informācijas par norisēm dabā, priecājāmies par neparastajām formām un krāsu bagātību. Dienas beigās pētījām ķērpjus mikroskopā.
       Māksliniece Justīne Lūce vadīja radošo darbnīcu, kurā atveidojām lapu, ķērpju tekstūras, radījām muižas ainavas skices, attēlojām muižas ēku gan grafiski ar zīmuļiem, gan ar krāsām.
        Mūziķes Elizabetes Balčus radošajā darbnīcā bija iespēja uzzināt un izmēģināt kā skan istabas augi , lapas, ķērpji. Radošās dienas noslēgumā visi ar interesi klausījāmies un vērojām viņas muzikālo perfomanci.


    Pateicamies pasākuma organizatoriem, īpaši Ditai Balčus, par uzaicinājumu piedalīties interesantajā un pārdomātajā radošajā pasākumā Ziemeru muižā, kurā guvām jaunu pieredzi un atziņas, kā arī jauki pavadījām laiku pasākuma ietvaros!

Vairāk
JĀZEPA PĪGOŽŅA BALVA LATVIJAS AINAVU GLEZNIECĪBĀ JAUNIEŠIEM


   Š.g. 14.septembrī Preiļos notika Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonija.
    Šajā dienā Preiļos bija apskatāmas trīs ar gleznotāja Jāzepa Pīgožņa vārdu saistītas izstādes: Jāzepa Pīgožņa balvas ainavu glezniecībā 5. izstāde, konkursa “ Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā jauniešiem” izstāde, kā arī tikko kā Preiļos notikušā mākslas plenēra ainavu glezniecībā darbu izstāde. 

   Konkurss jauniešiem notika otro reiz un šogad tajā savus darbus iesniedza arī 3 jaunietes no Alūksnes Mākslas skolas - Dana Deineko, Agnese Ābeltiņa un Līna Vika.

    Darbi akrila tehnikā tapa pavasarī skolotājas Anitas Vēliņas vadībā. Visi trīs darbi ir apskatāmi Preiļu Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē un piedalīsies ceļojošā izstrādē pa Latviju.

     Divas audzēknes - Agnese Ābeltiņa un Līna Vika saņēma rīkotāju atzinības par veiksmīgu piedalīšanos un radošu tēmas atklāsmi jauno gleznotāju konkursā.

Vairāk
Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu vecākiem!


       Jaunais skolas gads iesākas vasarai vēl neatvadoties…Mums visiem kopā –skolotājiem, skolēniem un Jums, vecāki, ir priekšā ceļš viena mācību gada garumā. Un kāds tas būs – tas atkarīgs no mums visiem. Mākslas skola rosina savus audzēkņu redzēt plašāk, sadzirdēt vairāk, domāt dziļāk. Tas viss prasa nopietnu darbu un attieksmi gan mazajiem, gan lielākajiem skolēniem.

       

       Lai mūsu kopīgā sadarbība arī turpmāk būtu veiksmīga, aicinu Jūs pārskatīt skolas mājas lapā atrodamos normatīvus - skolas nolikumu, skolas iekšējās kārtības noteikumus un pārrunāt tos ar saviem bērniem.

       

     Šajā mācību gadā esam padomājuši par to, lai katras klases audzēkņiem būtu savs atbildīgais skolotājs, kas parūpēsies par ciešāku saziņu ar izglītojamo vecākiem un palīdzēs risināt citus aktuālus jautājumus. Par 6. un 7. klases audzēkņiem rūpēsies skolotāja Anita Vēliņa, par 5. klasi skolotāja Ilze Balande-Egle, par 4. klasi skolotāja Rita Balane, par 3. klasēm skolotāja Lilija Kukle, par 2. klasēm Elita Salaka, par 1. klasēm skolotāja Anda Plauma.

     

      Mēs priecājamies, ka esat izvēlējušies Alūksnes Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, kas 7 gadu laikā dod iespēju izglītojamiem iegūt nozīmīgu izglītības dokumentu - apliecību par apgūtu profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” (izglītības kods 20V 21100 1). Pieredze rāda, ka bieži bērnam ir jāizdara izvēle, ja ir interese gan par mūziku, gan sportu vai vēl kādu citu savu interešu realizēšanu. Ja jūtat un saprotat, ka mācīties profesionālās ievirzes izglītības programmā Jūsu bērnam ir par grūtu, tad mūsu skolā ir iespēja apmeklēt arī interešu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” dažādām vecuma grupām.

     

      Šogad īpaši domājam par sadarbību ar vecākiem, tāpēc aicināsim uz vecāku sapulcēm, darbu skolas padomē, lai uzklausītu Jūsu ieteikumus un ļautu vairāk iepazīt skolas mācību darba specifiku.

   

        Kā tradīciju turpinam veidot mācību darbu ekspozīciju skolas izstāžu zālē Muzeju naktī - maija trešajā sestdienā, kad īpaši Jūs gaidīsim, lai parādītu, ko esam darījuši un Jūsu bērni ir apguvuši mūsu skolā.

     

        Lai mums visiem radošs un krāsains jaunais skolas gads!


Alūksnes Mākslas skolas direktora vietniece mācību jomā Anda Plauma

Vairāk
ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLA UZŅEM IZGLĪTOJAMOS 2019./2020. MĀCĪBU GADAM !


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ ”VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA” 2019./2020. MĀCĪBU GADAM NOTIKS:
26., 27. augustā plkst.10.00

TIEK UZŅEMTI IZGLĪTOJAMIE INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS GRUPĀS:
/BEZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM/
• “Pirmskolas vecuma zīmēšanas un veidošanas klasēs”
( 4 - 6 gadi),
• "Vizuāli plastiskā māksla" pirmklasniekiem no 7 gadiem,
• "Vizuāli plastiskā māksla" sākumskolas vecumā no 2. līdz 6.klasei,
• „Vizuāli plastiskā māksla” jauniešiem no 7. līdz 12.klase,
• „Vizuāli plastiskā māksla” pieaugušajiem.
tālr. 29177702, 64322433

 

Vairāk informācijas par uzņemšanu un izglītības iestādi skatīt šeit: 

Vairāk
Izglītojošs brauciens uz Sēliju un Latgali vasaras plenēra laikā 2019.gada 6.,7.jūnijā

      

      Mācību gadu noslēdzot, 3.-6. klašu audzēkņi pirmo jūnija nedēļu pavadīja vasaras plenērā - gleznojot, zīmējot un vasaras plenēra ietvaros devās 2 dienu izglītojošā ekskursijā uz Sēliju un Latgali, turpinot iepazīt Latvijas kultūrvidi. Šī gada ceļojums noritēja Daugavas loku noskaņās, kura maršrutu pārdomāti bija saplānojusi skolotāja un skolas direktora vietniece izglītības jomā Anda Plauma. Pedagogi un audzēkņi iepazinās ar Mailīšu aušanas darbnīcu un mākslinieka Ivara Mailīša radītajiem mākslas objektiem Ērgļos. Pļaviņu un Kokneses pusē visi ekskursijas dalībnieki izvizinājās pa Daugavu vikingu stilā darinātās liellaivās un klausījās kapteiņu stāstos par to, kāda bijusi Daugava, tās krasti un tuvākā apkārtne vēsturiski pirms Pļaviņu HES uzbūvēšanas.
    Ceļojums turpinājās Līvānos, kur tika iepazīta Latgales mākslas un amatniecības centra vēsturiskā ekspozīcija “Amatnieki Latgalē 19. – 20. gs.”, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu kvalifikācijas darbu izstāde "Esi gudrs, brīvs un radošs..." un Līvānu stikla muzejs. Izglītojamie tajā darbojās arī praktiski, zīmējot daudzveidīgās Līvānu stikla trauku formas. Savukārt Ilūkstē visiem bija naktsmājas un otrajā rītā notika viesošanās Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā, ar kuru laipni iepazīstināja tās direktore Ilona Linarte Ruža.
      Savukārt Daugavpilī, Marka Rotko centrā tika baudītas vairākas lieliskas mākslas izstāžu ekspozīcijas:
    Mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbus un oriģināldarbu reprodukcijas, kas ir vienīgā pastāvīgā retrospektīvo Rotko darbu ekspozīcija Eiropā, papildināta ar plašu digitālo ekspozīciju „Marks Rotko. Dzīve un māksla”. Lasītājiem, kas ir mazāk pazīstami ar minētā mākslinieka vārdu, būtu interesanti uzzināt, ka Marks Rotko ( 1903-1970) ir viens no abstraktā ekspresionisma spilgtākajiem pārstāvjiem pasaulē, mākslinieks, kurš ir dzimis Latvijā – Daugavpilī (Dvinskā), savu slavu un popularitāti guvis ASV, tieši ar saviem lielformāta abstraktajiem darbiem, lai gan pirms tam “savu roku izmēģinājis“ vairākos citos stilos. Nu jau Marka Rotko vārds ir viens no Daugavplis pilsētas zīmoliem, vārds kurš pievilina tūristus un mākslas pazinējus no visas pasaules. Marks Rotko ir viens no trim Latvijā dzimušajiem māksliniekiem, kas mākslas vēsturē ir iemantojuši pasaules slavu, un viņu darbi atrodas vairāku pasaules valstu ievērojamākajos muzejos un galerijās. Otrs pasaulē atpazīstamais latviešu mākslinieks ir pretrunīgais Gustavs Klucis (1895-1938 ), trešā - Vija Celmiņš (1938) , kura 1945.gadā kopā ar vecākiem emigrējusi uz Vāciju, pēc tam uz ASV.
   Fīnas grafikas darbnīcas darbu izstādē un 8. Starptautiskā Latgales grafikas simpozija izstādē ar pasaules grafiķu piedalīšanos, Alūksnes Mākslas skolas izglītojamajiem bija iespējams apskatīt gandrīz visas iespējamās grafikas tehnikas, sākot ar linogriezumu, kokgriezumu, ofortu,….. līdz pat digitālajām drukām un dažādām jauktām tehnikām, kurās apvienoti akadēmiskie paņēmieni ar mūsdienu tehnoloģiju iespējām.
    Mazliet agresīvākās nokrāsās bija skatāma Amerikāņu mākslinieka un rakstnieka Borisa Lurje (1924-2008) darbu izstāde, kurš dzimis Pētrburgā, bet izaudzis Rīgā, pārcietis holokaustu un vēlāk ASV, kopā ar domubiedriem, nodibinājis NO!art kustību, kuras radītā māksla aicina uz sociāli aktīvu rīcību - vēršas pret neērtām patiesībām: rasismu, imperiālismu, seksismu, koloniālismu, izvirtību un ir pretmets kapitālistiskajam “investīciju mākslas tirgum”, popārtam, kas slavina patērēšanas kultu, un dekoratīvajai “salonu mākslai”.
     Tika apskatītas arī divu ungāru izcelsmes mākslinieču mūsdienīgas keramikas darbu izstādes Žofjas Karšai “Soli pa solim” un Martas Radičas “Karaliste”.
Kā pēdējā izstāde, ko visi kopā baudījām Marka Rotko mākslas centrā, bija Latgales reģiona mākslinieku konkursa “Miers un spriedze” izstāde, kas bija bagāta ar mūsdienās radītiem darbiem dažādās tehnikās un žanros, krāšņa savā dažādībā gan konceptuāli , gan izteiksmes līdzekļu ziņā.
      Rotko centrā apskatāmās izstādes bija tik daudzveidīgas kā pati dzīve un mēs cilvēki- no ļoti augstas tehniskās un intelektuālās meistarības līdz mazliet neveiklai saldai personīgai jūsmai, no emociju pārpilnības līdz formālai tehnisku izteiksmes līdzekļu spēlei… Un ir tik svarīgi mākslas skolu audzēkņiem apmeklēt lielas un nopietnas izstādes, redzēt un sajust mākslu tās dažādībā, kas bieži pietrūkst mazpilsētas kultūrvidē. Bija interesanti vērot skolas bērnus un jauniešus, un radās iespaids, ka bērni ar savu atvērto pasaules uztveri labi jūt īstumu, apbrīno talantu un patiesas emocijas…
   Turpinot ceļojumu, tika aplūkotas ainavas ar gleznainajiem Daugavas lokiem, ekskursijas dalībnieki, uzkāpjot skatu tornī, varēja apskatīt Daugavas upes Rozališķu loku – vienu no skaistākajiem Latvijas dabas skatiem, kas kādreiz rotāja Latvijas naudaszīmi – 10 latu banknoti.
    Pirms došanās mājup aizritēja kopējas pusdienas pie gleznainā Rāznas ezera “Ezerkrastos” un liecību, balvu un atzinību saņemšana par uzteicamiem rezultātiem mācībās un konkursos. 


Vairāk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Alūksnes Mākslas skola- © 2024 Izstrāde: sia samTools; dizains: Līga Vēliņa